درباره ی هستی آریا شیمی

شرکت هستی آریا شیمی شرکتی دانش بنیان است که در سال 1389 به عنوان یکی از شرکت های مجموعه هلدینگ داروئی گلرنگ تاسیس و فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز نموده است.
هستی آریا شیمی فعالیت خود را در زمینه تحقیق و توسعه محصولات داروئی به منظور تامین مواد موثره داروئی با بالاترین کیفیت ومنطبق با معیارهای جهانی ادامه داده است
وتمرکز شرکت برادامه مسیر رشد و تعالی و حمایت از مشتریان با ارائه نوآوری در این زمینه قرار گرفته است.

این شرکت با اتکا به پتانسیل و توانمندیهای پرسنل خود قادر به ارائه خدمات در زمینه تولید و توسعه کلیه پروسه های سنتزی در مقیاس آزمایشگاهی تا صنعتی می باشد.

در راستای تولید دانش فنی مواد موثره دارویی، هستی آریا شیمی دارای تجربه و تخصص تولید صنعتی در محدوده گسترده ای از فرایندهای شیمیایی از قبییل موارد زیر می باشد.

  1. استیلاسیون
  2. هیدروژناسیون کاتالیتیکی هتروژن
  3. واکنش دیلز- آلدر
  4. گرینیارد
  5. نیتروژناسیون
  6. هالوژناسیون
  7. سنتز استرکر
  8. تراکم دیکمن