اهداف

1. تلاش مداوم و همگانی جهت دستیابی به بهبود مستمر و تعالی در تمامی حوزه‌ها
2. رعایت قوانین، مقررات و استاندارد‌های ملی و بین المللی
3. شناسایی ریسک‌های فرآیندی سازمان و مدیریت آن‌ها
4. انتقال و استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد تولید مواد مؤثره دارویی
5. توسعه مشارکت‌‌های درون و برون‌سازمانی به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و عرضه محصولات و ایجاد هم افزائی با سایر شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ
6. ارتباط متعهدانه و دائم با مشتریان جهت برآورده کردن نیاز‌ها و رضایت ایشان
7. ایجاد فرصت جهت توانمند سازی و ارتقاء بهره وری منابع انسانی و استقبال از تجربیات جدید
8. توسعه بازار و افزایش فروش محصولات با تولید مقرون به صرفه و با در نظر گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، محیط زیستی و سرلوحه قرار دادن کیفیت و اصول اخلاقی
9. رفع نیاز به بازار خارجی جهت تأمین مواد مؤثره دارویی و نیل به خودکفایی با ارائه محصولات قابل رقابت و مشابه یا با کیفیت برتر نسبت به انواع وارداتی