اهداف

ارتقا و بهبود نظام سلامت کشور در عرصه تولید داروهای کمیاب و نایاب با استفاده از توانمندی و خلاقیتهای پرسنل متخصص این شرکت و تبدیل شرکت به یکی از برندهای معتبر کشور درزمینه دارویی و تحقیقاتی.