پیام مدیر عامل

شرکت هستی آریا شیمی به عنوان عضوی از گروه بزرگ صنعتی گلرنگ، با افتخار در جهت حفظ سلامت و رفع نیاز جامعه به مواد اولیه و داروهایی که برای تامین آنها چشم ها به آن سوی مرزهاست، با اتکا به دانش، تجربه و پشتکار محققین ایرانی و با توکل بر خداوند متعال در تلاش است.
در این راستا، بدون شک تبیین، پیاده سازی و استقرار اصول و ارزش‌های والای سازمانی به عنوان عامل پیشبرنده و توانمندساز، بدون همکاری و همدلی کلیه کارکنان شرکت میسر نمی‌شود؛ لذا از تمامی همکاران صدیق و زحمتکش که با سرلوحه قرار دادن اصول مندرج در خط مشی کیفیت، ارزش‌ها و مأموریت سازمان، تلاش خود را در جهت تحقق آن‌ها به کار گیرند سپاسگزاری می نمایم و توفیق همه همکاران و خانواده شرکت داروسازی هستی آریا شیمی را از پروردگار متعال آرزو می‌نمایم.