ماموریت

مسئولیت اجتماعی و مأموریت ما، ارائه بالاترین سطح خدمات با رعایت استاندارد‌های ملی و بین‌المللی با رعایت کلیه اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست و محصولاتی مرغوب با بیشترین اثربخشی درمانی توأم با رعایت ارزش‌های سازمانی است که شامل:

- پیشگامی در تولید مواد مؤثره دارویی

- شناسایی و پرورش استعداد‌ها و توانمندی‌ها در نیرو‌های جوان و با انگیزه

- پاسخگویی به تقاضای مواد مؤثره دارویی در کشور و ورود به بازار رقابت جهانی و صادرات

- ارتقاء تعاملات و تبادل فناوری و انتقال تجربیات با شرکت‌های مجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ