ارزش‌های سازمان

- کیفیت: آن چه که عمیقاً باور داریم و برای آن تلاش می‌کنیم مفهوم کیفیت و جاری سازی آن در تمامی ‌ابعاد سازمان است و هیچ گاه از تلاش خستگی ناپذیر برای استقرار و حفظ آن باز نمی‌مانیم.
- صداقت: انسانیت بر مبنای اصول اخلاقی شکل می‌گیرد؛ رعایت اصول اخلاقی و سرآمد آن صداقت، مرزی است که برای رسیدن به اهداف سازمان از آن عبور نخواهیم کرد.
- خلاقیت و نوآوری: ما معتقدیم وسعت نگاه ما سازنده جهان اطراف ما است و نوآوری را لازمه پیشرفت در راستای تحقق اهداف خود می‌دانیم.