درمان اعتیاد به مواد مخدر

Opioid Addiction Treatment

متأسفانه در حال حاضر انواع و اقسام داروهای ترک اعتیاد در بازار وجود دارد كه برای ترك اعتیاد به فروش می رسد. از محتویات و یا تركیـبات چنین داروهایی كمتر كسی اطلاع دارد. در مورد این داروها می توان چنین اظهار نظر نمود كه محتویات این داروها اكثراً تركیبی از مواد مخدر است. دیده شده است كه بسیاری از معتادین كه از این تركیبات استفاده می نمایند به این داروها معتاد می گردند.
بنابراین اگر بیماران معتاد از این داروها استفاده نمایند نه تنها نباید انتظار ترك اعتیاد و درمان مورد اطمینان را داشته باشند بلكه ممكن است به این داروها معتاد گردند. به عنوان مثال اگر هر فرد عادی بتواند یك عمل جراحی را انجام دهد می توان انتظار داشت كه هر فردی نیز در ترك و درمان اعتیاد همانند یك پزشك متخصص عمل نموده و موفق گردد.

شامل:
Methadone Hydrochloride

CAS No.1095-90-5
Molecular formula: C21H27NO,HCl

اطلاعات بیشتر
Methadone - free base

CAS No. :76-99-3
Molecular formula: C21H27NO

اطلاعات بیشتر
Methadone Sulfate

Molecular formula: C21H27NO,H2SO4

اطلاعات بیشتر